k.ú.: 639141 - Suchá u Hlavňovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556203 - Hlavňovice NUTS5 CZ0322556203
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 29.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 42 292746
zahrada 25 26938
ovoc. sad 1 3596
travní p. 128 633604
lesní poz 55 365855
vodní pl. nádrž umělá 1 108
vodní pl. tok přirozený 5 4347
vodní pl. tok umělý 3 974
zast. pl. společný dvůr 1 67
zast. pl. zbořeniště 2 1220
zast. pl. 29 11979
ostat.pl. jiná plocha 7 4562
ostat.pl. manipulační pl. 2 5640
ostat.pl. neplodná půda 63 59706
ostat.pl. ostat.komunikace 37 32632
Celkem KN 401 1443974
Par. KMD 401 1443974
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. rod.dům 2
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 29
LV 28
spoluvlastník 41

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.11.2010
S-SK GS 1:2880 1837 22.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 29.05.2022 05:24

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.