k.ú.: 639176 - Mokřany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556203 - Hlavňovice NUTS5 CZ0322556203
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 14 339932
travní p. mez, stráň 1 1110
travní p. 66 1061761
lesní poz 110 1827011
vodní pl. tok přirozený 5 1407
zast. pl. zbořeniště 7 2883
zast. pl. 12 5885
ostat.pl. jiná plocha 18 20248
ostat.pl. neplodná půda 39 34028
ostat.pl. ostat.komunikace 36 48541
Celkem KN 308 3342806
Par. KMD 308 3342806
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 12
LV 32
spoluvlastník 42

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2012
S-SK GS 1:2880 1824 27.09.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.05.2022 15:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.