k.ú.: 639184 - Hlína u Ivančic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583022 - Hlína NUTS5 CZ0643583022
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6208 - Ivančice
Pověřený obecní úřad 62081 - Ivančice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 4182
orná půda 852 1314342
zahrada 130 122604
ovoc. sad 12 53857
travní p. mez, stráň 3 3950
travní p. 74 67057
lesní poz les s budovou 1 186
lesní poz ostat.komunikace 8 6380
lesní poz 575 6408533
vodní pl. nádrž umělá 1 373
zast. pl. společný dvůr 2 46
zast. pl. 186 58346
ostat.pl. jiná plocha 24 8187
ostat.pl. manipulační pl. 17 15702
ostat.pl. neplodná půda 320 135760
ostat.pl. ostat.komunikace 301 71480
ostat.pl. pohřeb. 1 485
ostat.pl. silnice 249 62449
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4659
ostat.pl. zeleň 2 1924
Celkem KN 2762 8340502
Par. DKM 2762 8340502
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 132
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 7
č.e. zem.stav 5
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 3
Celkem BUD 184
LV 344
spoluvlastník 452

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 10.06.2003
ZMVM 1:2000 01.10.1989 09.06.2003
S-SK ŠS 1:2880 1825 30.09.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 17.05.2022 02:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.