k.ú.: 639206 - Hliněný Újezd - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556629 - Malý Bor NUTS5 CZ0322556629
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 314 1449317
zahrada 48 33529
travní p. 48 142281
lesní poz 70 356847
vodní pl. nádrž umělá 4 3485
vodní pl. tok umělý 10 3483
zast. pl. společný dvůr 2 441
zast. pl. 51 24073
ostat.pl. jiná plocha 20 6613
ostat.pl. manipulační pl. 16 22396
ostat.pl. neplodná půda 53 28706
ostat.pl. ostat.komunikace 35 22179
ostat.pl. pohřeb. 1 18
ostat.pl. silnice 2 13351
Celkem KN 674 2106719
Par. KMD 674 2106719
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 28
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 51
LV 72
spoluvlastník 105

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.07.2011
S-SK GS 1:2880 1837 21.07.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.05.2022 02:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.