k.ú.: 639214 - Malé Hydčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556629 - Malý Bor NUTS5 CZ0322556629
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 95 614350
zahrada 10 11725
travní p. 2 9729
lesní poz 31 123850
vodní pl. nádrž umělá 1 4062
vodní pl. rybník 1 1029
vodní pl. tok přirozený 11 50600
vodní pl. tok umělý 7 2809
zast. pl. zbořeniště 1 264
zast. pl. 20 9245
ostat.pl. jiná plocha 22 22003
ostat.pl. neplodná půda 37 33719
ostat.pl. ostat.komunikace 7 5027
ostat.pl. silnice 5 27328
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 16735
Celkem KN 253 932475
Par. KMD 253 932475
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 9
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 20
LV 23
spoluvlastník 31

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.11.2011
S-SK GS 1:2880 1837 18.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 29.05.2022 03:21

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.