k.ú.: 639249 - Hlinka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Krnov email: kp.krnov@cuzk.cz
U Požárníků 2/37, 79401 Krnov telefon: 554684971 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 551872 - Hlinka NUTS5 CZ0801551872
Pracoviště 831 - Krnov

Obec s rozšířenou působností 8114 - Krnov
Pověřený obecní úřad 81143 - Osoblaha

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 182 6642335
zahrada 87 71487
travní p. 56 230301
lesní poz les(ne hospodář) 1 298
lesní poz 55 1025184
vodní pl. nádrž umělá 1 4448
vodní pl. rybník 4 263357
vodní pl. tok přirozený 11 14977
vodní pl. zamokřená pl. 4 13644
zast. pl. zbořeniště 3 1367
zast. pl. 106 55708
ostat.pl. jiná plocha 73 120953
ostat.pl. manipulační pl. 4 27585
ostat.pl. neplodná půda 72 98121
ostat.pl. ostat.komunikace 58 100813
ostat.pl. pohřeb. 1 3276
ostat.pl. silnice 5 48794
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 13393
ostat.pl. zeleň 2 2144
Celkem KN 726 8738185
Par. DKM 261 229459
Par. KMD 465 8508726
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 54
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 27
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 101
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 4
Celkem JED 12
LV 98
spoluvlastník 138

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.10.2021 Na části k. ú. obnova KO novým mapováním.
KMD 1:1000 10.11.2011
KM-D 1:2000 01.01.2001 10.11.2011
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.01.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Krnov.

vypočteno: 24.05.2022 06:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.