k.ú.: 639257 - Hlinná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 564842 - Hlinná NUTS5 CZ0423564842
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 43 494232
zahrada 101 47795
ovoc. sad 3 8965
travní p. mez, stráň 2 507
travní p. 290 1616620
lesní poz 85 1117254
vodní pl. nádrž umělá 2 2019
vodní pl. tok přirozený 2 3963
vodní pl. zamokřená pl. 1 1408
zast. pl. společný dvůr 5 1783
zast. pl. zbořeniště 8 2219
zast. pl. 96 28551
ostat.pl. jiná plocha 76 75434
ostat.pl. manipulační pl. 15 12666
ostat.pl. neplodná půda 318 228688
ostat.pl. ostat.komunikace 116 74546
ostat.pl. silnice 5 37793
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2756
Celkem KN 1169 3757199
Par. DKM 828 3587012
Par. KMD 341 170187
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 62
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 94
LV 138
spoluvlastník 183

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.08.2012
DKM-KPÚ 13.11.2006 1:1000 19.12.2006 *) v rozsahu PÚ
S-SK GS 1:2880 1843 06.08.2012


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 22.05.2022 21:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.