k.ú.: 639273 - Lbín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 564842 - Hlinná NUTS5 CZ0423564842
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 13438
zahrada 97 36272
ovoc. sad 2 4023
travní p. 317 1973729
lesní poz les(ne hospodář) 3 23413
lesní poz 68 2984829
zast. pl. společný dvůr 1 43
zast. pl. zbořeniště 7 3127
zast. pl. 84 19405
ostat.pl. jiná plocha 20 11593
ostat.pl. manipulační pl. 3 805
ostat.pl. neplodná půda 38 40622
ostat.pl. ostat.komunikace 49 42098
ostat.pl. silnice 5 30214
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 17582
Celkem KN 704 5201193
GP 2 7635
Celkem ZE 2 7635
Par. KMD 704 5201193
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 45
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 82
LV 98
spoluvlastník 114

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.12.2012
S-SK GS 1:2880 1843 03.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 26.05.2022 12:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.