k.ú.: 639427 - Hlohová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553620 - Hlohová NUTS5 CZ0321553620
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3204 - Horšovský Týn
Pověřený obecní úřad 32042 - Staňkov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 259 3952665
zahrada 165 114478
travní p. 207 832061
lesní poz 39 947777
vodní pl. nádrž přírodní 2 3128
vodní pl. nádrž umělá 7 11830
vodní pl. tok přirozený 15 41255
vodní pl. tok umělý 5 9615
zast. pl. zbořeniště 8 5320
zast. pl. 221 88919
ostat.pl. dráha 1 26968
ostat.pl. jiná plocha 130 206258
ostat.pl. manipulační pl. 21 23164
ostat.pl. neplodná půda 49 62242
ostat.pl. ostat.komunikace 101 202192
ostat.pl. silnice 8 96208
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 30444
ostat.pl. zeleň 7 528
Celkem KN 1253 6655052
Par. DKM 1253 6655052
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 126
č.p. rod.rekr 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 27
rozestav. 1
Celkem BUD 210
byt.z. byt 4
obč.z. byt 4
Celkem JED 8
LV 298
spoluvlastník 580

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.09.2011
DKM-KPÚ 05.12.2006 1:1000 10.12.2006 *)
THM-G 1:2000 01.05.1971 16.09.2011
THM-V 1:2000 01.05.1971 16.09.2011
S-SK GS 1:2880 1838 01.05.1971 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 26.05.2022 07:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.