k.ú.: 639435 - Hlohovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Břeclav email: kp.breclav@cuzk.cz
Sady 28.října 16/720, 69002 Břeclav telefon: 519361361 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584452 - Hlohovec NUTS5 CZ0644584452
Pracoviště 704 - Břeclav

Obec s rozšířenou působností 6204 - Břeclav
Pověřený obecní úřad 62041 - Břeclav

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 652 2208749
vinice 596 1083389
zahrada 696 317401
ovoc. sad 65 307719
travní p. 55 84255
lesní poz les s budovou 2 124
lesní poz 190 1389226
vodní pl. nádrž umělá 3 5372
vodní pl. rybník 50 2175171
vodní pl. tok umělý 7 9973
vodní pl. zamokřená pl. 2 3506
zast. pl. společný dvůr 42 5539
zast. pl. zbořeniště 19 2595
zast. pl. 873 240911
ostat.pl. jiná plocha 307 530955
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 2049
ostat.pl. manipulační pl. 113 92050
ostat.pl. neplodná půda 6 2180
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 392
ostat.pl. ostat.komunikace 291 252809
ostat.pl. pohřeb. 1 3347
ostat.pl. silnice 9 44860
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 33337
ostat.pl. zeleň 60 161797
Celkem KN 4057 8957706
Par. DKM 4057 8957706
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 16
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 516
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 5
č.p. výroba 3
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če garáž 42
bez čp/če jiná st. 180
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če rod.dům 5
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če ubyt.zař 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 23
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 3
Celkem BUD 851
obč.z. byt 25
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 27
LV 1049
spoluvlastník 1555

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.12.2005 Z-8250/2005-704
DKM-KPÚ 16.10.2003 1:1000 01.04.2004 *) Z-8258/2003-704
ZMVM 1:2000 01.04.1992 22.12.2005 1.11.1981 1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1824 01.04.1992 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Břeclav.

vypočteno: 25.05.2022 12:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.