k.ú.: 639478 - Svinná u Hlohovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 559806 - Hlohovice NUTS5 CZ0326559806
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32111 - Radnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 89 2452379
zahrada 93 52875
travní p. 81 733431
lesní poz 115 2603055
vodní pl. nádrž umělá 4 3523
vodní pl. rybník 2 6121
vodní pl. tok přirozený 4 10352
vodní pl. tok umělý 9 1383
vodní pl. zamokřená pl. 1 1616
zast. pl. zbořeniště 3 544
zast. pl. 65 38789
ostat.pl. jiná plocha 22 10100
ostat.pl. manipulační pl. 2 2989
ostat.pl. neplodná půda 34 86733
ostat.pl. ostat.komunikace 49 72146
ostat.pl. silnice 14 76595
ostat.pl. zeleň 35 108808
Celkem KN 622 6261439
Par. DKM 622 6261439
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 45
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 65
LV 126
spoluvlastník 163

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.12.2003
ZMVM 1:2000 19.12.1985 19.12.2003
S-SK GS 1:2880 1839 19.12.1985


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 26.05.2022 07:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.