k.ú.: 639486 - Hlubočany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593036 - Hlubočany NUTS5 CZ0646593036
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62193 - Vyškov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 291 5908799
zahrada 218 140944
ovoc. sad 8 207218
travní p. 34 48232
lesní poz 6 796953
vodní pl. tok přirozený 19 6671
vodní pl. tok umělý 3 31751
zast. pl. společný dvůr 3 752
zast. pl. zbořeniště 16 3222
zast. pl. 282 103855
ostat.pl. jiná plocha 77 34155
ostat.pl. manipulační pl. 6 94672
ostat.pl. neplodná půda 19 24947
ostat.pl. ostat.komunikace 107 270589
ostat.pl. silnice 10 113240
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 9133
ostat.pl. zeleň 22 268605
Celkem KN 1127 8063738
Par. DKM 419 7644093
Par. KMD 708 419645
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 116
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 70
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 43
Celkem BUD 282
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 305
spoluvlastník 416

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2012
DKM-KPÚ 23.03.2007 1:1000 23.03.2007 *) zavedení KPÚ na části k.ú. v extravilánu
S-SK ŠS 1:2880 1826 27.09.2012 Intravilán v analogové mapě měřítka 1:2880
S-SK ŠS 1:2880 1826 23.03.2007 28.02.1824 1:2880, zavedení KPÚ


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 22.05.2022 20:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.