k.ú.: 639575 - Střítež u Skutče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571407 - Hluboká NUTS5 CZ0531571407
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 135 1021530
zahrada 101 54639
ovoc. sad 7 36940
travní p. 157 381225
lesní poz 213 1979685
vodní pl. nádrž umělá 1 249
vodní pl. tok přirozený 17 17801
vodní pl. tok umělý 6 1115
zast. pl. zbořeniště 2 172
zast. pl. 56 16979
ostat.pl. jiná plocha 9 844
ostat.pl. manipulační pl. 8 2316
ostat.pl. neplodná půda 51 51702
ostat.pl. ostat.komunikace 76 75923
ostat.pl. silnice 3 7549
Celkem KN 842 3648669
Par. KMD 842 3648669
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 40
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 52
LV 133
spoluvlastník 199

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.02.2011
S-SK GS 1:2880 1839 21.02.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.05.2022 06:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.