k.ú.: 639656 - Hluboké Dvory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 581577 - Hluboké Dvory NUTS5 CZ0643581577
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 376 1355044
zahrada 93 67123
ovoc. sad 8 22071
travní p. 150 372250
lesní poz les s budovou 7 225
lesní poz 102 2116556
vodní pl. nádrž umělá 1 440
vodní pl. tok přirozený 2 365
zast. pl. zbořeniště 5 1007
zast. pl. 98 30069
ostat.pl. jiná plocha 26 25832
ostat.pl. manipulační pl. 13 128849
ostat.pl. neplodná půda 25 186653
ostat.pl. ostat.komunikace 96 41413
ostat.pl. silnice 15 23348
ostat.pl. zeleň 2 1801
Celkem KN 1019 4373046
Par. DKM 1019 4373046
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 51
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 4
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 6
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 104
LV 156
spoluvlastník 229

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 22.12.1997
S-SK ŠS 1:2880 1826 21.12.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 24.05.2022 17:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.