k.ú.: 639664 - Hluboké Mašůvky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594041 - Hluboké Mašůvky NUTS5 CZ0647594041
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 3 1996
orná půda 578 4524152
zahrada 376 226031
ovoc. sad 4 7910
travní p. mez, stráň 3 6480
travní p. 214 281994
lesní poz mez, stráň 1 2919
lesní poz ostat.komunikace 21 39121
lesní poz 133 6698482
vodní pl. nádrž přírodní 1 1951
vodní pl. nádrž umělá 5 4927
vodní pl. rybník 5 959
vodní pl. tok přirozený 74 38163
vodní pl. zamokřená pl. 1 824
zast. pl. zbořeniště 5 269
zast. pl. 527 167668
ostat.pl. jiná plocha 142 88466
ostat.pl. manipulační pl. 32 51965
ostat.pl. mez, stráň 4 6196
ostat.pl. neplodná půda 74 201829
ostat.pl. ostat.komunikace 177 297669
ostat.pl. pohřeb. 1 2262
ostat.pl. silnice 13 58408
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 11139
ostat.pl. zeleň 66 115650
Celkem KN 2465 12837430
Par. DKM 2465 12837430
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 350
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 3
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 47
bez čp/če jiná st. 63
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če shromaž. 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 1
Celkem BUD 515
byt.z. byt 7
byt.z. garáž 1
Celkem JED 8
LV 617
spoluvlastník 816

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.12.2003 intravilán a část extravilánu (v území mimo KPÚ)
DKM-KPÚ 08.12.2000 1:1000 08.12.2000 *) část extravilánu (dle KPÚ)
S-SK ŠS 1:2880 1824 09.12.2003


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 17.05.2022 03:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.