k.ú.: 639869 - Darkovičky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 507016 - Hlučín NUTS5 CZ0805507016
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8109 - Hlučín
Pověřený obecní úřad 81091 - Hlučín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 479 2866511
zahrada 380 242129
travní p. 159 353044
lesní poz les(ne hospodář) 1 209989
lesní poz 52 207508
vodní pl. nádrž přírodní 3 2018
vodní pl. nádrž umělá 6 8460
vodní pl. tok přirozený 48 19402
vodní pl. tok umělý 28 4951
zast. pl. zbořeniště 1 271
zast. pl. 519 190886
ostat.pl. jiná plocha 90 124012
ostat.pl. manipulační pl. 6 1022
ostat.pl. neplodná půda 3 1310
ostat.pl. ostat.komunikace 104 114605
ostat.pl. pohřeb. 1 20
ostat.pl. silnice 3 44739
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 37808
Celkem KN 1887 4428685
Par. DKM 1887 4428685
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 382
bez čp/če garáž 38
bez čp/če jiná st. 43
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 30
Celkem BUD 510
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 578
spoluvlastník 747

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 02.12.2003
Ins. A 1:2000 01.01.1938 02.12.2003 původní mapový operát pruský katastr 1:2500


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 24.05.2022 08:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.