k.ú.: 639907 - Hluk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592170 - Hluk NUTS5 CZ0722592170
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 10904 16355742
vinice 464 328415
zahrada 2337 775109
ovoc. sad 678 765404
travní p. 1583 1626842
lesní poz les(ne hospodář) 6 10027
lesní poz 837 5795566
vodní pl. nádrž přírodní 261 108066
vodní pl. nádrž umělá 12 24706
vodní pl. rybník 1 5493
vodní pl. tok přirozený 2353 473772
vodní pl. vod.pl.s budovou 2 8
vodní pl. zamokřená pl. 107 16587
zast. pl. společný dvůr 19 1859
zast. pl. zbořeniště 60 7164
zast. pl. 1991 626446
ostat.pl. jiná plocha 702 248866
ostat.pl. manipulační pl. 518 255624
ostat.pl. neplodná půda 937 195506
ostat.pl. ostat.komunikace 4991 525520
ostat.pl. pohřeb. 10 8954
ostat.pl. silnice 546 161096
ostat.pl. skládka 1 19773
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 101 48121
ostat.pl. zeleň 52 6870
Celkem KN 29473 28391536
Par. DKM 29473 28391536
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 23
č.p. jiná st. 20
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 29
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 1327
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 20
č.p. zem.stav 4
č.e. garáž 22
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 121
č.e. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 57
bez čp/če jiná st. 70
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 6
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 54
bez čp/če zem.stav 88
rozestav. 4
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 1885
byt.z. byt 239
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 2
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 247
LV 2928
spoluvlastník 5867

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.12.2004 KÚ Brno
THM-V 1:2000 01.07.1983 21.12.2004 Vyhlášení platnosti obnoveného operátu evidence nemovitostí po THM od 01.07.1983 - KGKS Brno č.j.667/1983
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.07.1983


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 18.05.2022 09:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.