k.ú.: 639931 - Hlušičky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570001 - Hlušice NUTS5 CZ0521570001
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 370 2757788
zahrada 169 133807
ovoc. sad 5 9975
travní p. 59 136894
lesní poz 15 554500
vodní pl. nádrž přírodní 15 32328
vodní pl. rybník 4 31958
vodní pl. tok přirozený 16 4157
vodní pl. tok umělý 31 6350
zast. pl. společný dvůr 1 296
zast. pl. zbořeniště 2 573
zast. pl. 184 90835
ostat.pl. jiná plocha 55 33461
ostat.pl. manipulační pl. 15 14279
ostat.pl. ostat.komunikace 54 37956
ostat.pl. silnice 5 44688
ostat.pl. zeleň 2 3023
Celkem KN 1002 3892868
Par. KMD 1002 3892868
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 131
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 173
LV 284
spoluvlastník 423

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.08.2012
S-SK GS 1:2880 1841 28.08.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 23.05.2022 22:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.