k.ú.: 639982 - Hnanice pod Troskami - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577146 - Hrubá Skála NUTS5 CZ0514577146
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5109 - Turnov
Pověřený obecní úřad 51091 - Turnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 263 1306512
zahrada 90 52291
ovoc. sad 1 4213
travní p. 250 331635
lesní poz 51 166964
vodní pl. nádrž umělá 1 246
vodní pl. rybník 1 1881
vodní pl. tok umělý 38 6173
vodní pl. zamokřená pl. 2 402
zast. pl. společný dvůr 2 3679
zast. pl. zbořeniště 1 1049
zast. pl. 75 28237
ostat.pl. dráha 5 32812
ostat.pl. jiná plocha 8 1206
ostat.pl. manipulační pl. 22 28181
ostat.pl. neplodná půda 21 23431
ostat.pl. ostat.komunikace 76 32810
ostat.pl. silnice 12 46190
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2657
Celkem KN 921 2070569
Par. KMD 921 2070569
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 12
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 73
LV 116
spoluvlastník 170

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2014
S-SK GS 1:2880 1842 30.06.2014 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 27.05.2022 05:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.