k.ú.: 640000 - Hnanice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594059 - Hnanice NUTS5 CZ0647594059
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 1 6311
orná půda 158 1099267
vinice 143 1944574
zahrada 161 71390
ovoc. sad 21 90000
travní p. 59 287521
lesní poz les s budovou 1 101
lesní poz les(ne hospodář) 92 3274172
lesní poz 6 40537
vodní pl. nádrž umělá 1 14010
vodní pl. tok přirozený 10 97448
vodní pl. tok umělý 1 437
vodní pl. zamokřená pl. 1 486
zast. pl. společný dvůr 1 48
zast. pl. zbořeniště 9 1993
zast. pl. 277 73841
ostat.pl. jiná plocha 215 166803
ostat.pl. manipulační pl. 39 20814
ostat.pl. neplodná půda 39 70089
ostat.pl. ostat.komunikace 147 241269
ostat.pl. pohřeb. 1 800
ostat.pl. silnice 10 42562
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 10677
ostat.pl. zeleň 88 216948
Celkem KN 1486 7772098
Par. DKM 1486 7772098
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 60
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 46
č.p. ubyt.zař 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 91
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
Celkem BUD 261
byt.z. byt 4
obč.z. byt 6
Celkem JED 10
LV 276
spoluvlastník 348

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 06.04.2006 1:1000 06.04.2006 *) část k.ú. (dle KPÚ), DKM na celém k.ú.
DKM-KPÚ 24.08.2004 1:1000 24.08.2004 *) část k.ú.(dle JPÚ),DKM na celém k.ú.
DKM 1:1000 09.12.2003 intravilán a část extravilánu (mimo poz. úpravy)
THM-V 1:2000 01.04.1961 23.08.2004 intravilán + část extravilánu
THM-V 1:5000 01.04.1961 23.08.2004 část extravilánu


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 22.05.2022 19:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.