k.ú.: 640051 - Hněvkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 541354 - Zábřeh NUTS5 CZ0715541354
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 50 165014
zahrada 141 64983
travní p. 351 1466709
lesní poz 259 1668307
vodní pl. nádrž umělá 1 13260
vodní pl. rybník 1 9743
vodní pl. tok přirozený 12 116004
zast. pl. společný dvůr 1 194
zast. pl. 161 34364
ostat.pl. dráha 48 66825
ostat.pl. jiná plocha 63 91749
ostat.pl. manipulační pl. 18 13681
ostat.pl. neplodná půda 201 128688
ostat.pl. ostat.komunikace 221 159048
ostat.pl. pohřeb. 1 1213
ostat.pl. silnice 2 893
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 7337
ostat.pl. zeleň 14 3925
Celkem KN 1550 4011937
Par. KMD 1550 4011937
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 82
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 35
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 158
byt.z. byt 1
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 2
LV 208
spoluvlastník 298

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2009
S-SK ŠS 1:2880 1880 30.09.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 22.05.2022 01:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.