k.ú.: 640069 - Hněvkovice u Humpolce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 547999 - Humpolec NUTS5 CZ0633547999
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6103 - Humpolec
Pověřený obecní úřad 61031 - Humpolec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 263
orná půda 327 3015837
zahrada 172 98009
travní p. 282 792871
lesní poz 107 2108900
vodní pl. nádrž umělá 13 12352
vodní pl. rybník 8 23770
vodní pl. tok přirozený 3 2224
vodní pl. tok umělý 40 9133
vodní pl. zamokřená pl. 2 346
zast. pl. společný dvůr 5 69
zast. pl. zbořeniště 2 3837
zast. pl. 261 70907
ostat.pl. dálnice 2 72500
ostat.pl. jiná plocha 116 80323
ostat.pl. manipulační pl. 19 39583
ostat.pl. neplodná půda 20 9978
ostat.pl. ostat.komunikace 102 89905
ostat.pl. silnice 20 70832
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 13196
Celkem KN 1507 6514835
Par. KMD 1507 6514835
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 78
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 75
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 3
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 21
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 252
LV 303
spoluvlastník 414

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.09.2010
S-SK GS 1:2880 1838 06.09.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 28.05.2022 19:36

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.