k.ú.: 640085 - Habrovčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568694 - Hněvkovice NUTS5 CZ0631568694
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 135 728901
zahrada 34 31849
travní p. 74 95181
lesní poz les(ne hospodář) 9 38317
lesní poz 85 225367
vodní pl. nádrž umělá 6 142919
zast. pl. 25 14106
ostat.pl. jiná plocha 3 814
ostat.pl. manipulační pl. 2 3248
ostat.pl. neplodná půda 23 11176
ostat.pl. ostat.komunikace 44 36192
ostat.pl. silnice 1 22167
Celkem KN 441 1350237
Par. KMD 441 1350237
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. rod.dům 1
č.p. zem.used 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 25
LV 45
spoluvlastník 57

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.01.2017
S-SK GS 1:2880 1838 09.01.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 21.05.2022 19:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.