k.ú.: 640107 - Chotěměřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568694 - Hněvkovice NUTS5 CZ0631568694
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 216 1270657
zahrada 54 39090
travní p. 93 120676
lesní poz les(ne hospodář) 5 59130
lesní poz 60 269348
vodní pl. tok přirozený 2 426135
vodní pl. zamokřená pl. 1 147
zast. pl. 63 33783
ostat.pl. jiná plocha 3 447
ostat.pl. manipulační pl. 1 259
ostat.pl. neplodná půda 19 16280
ostat.pl. ostat.komunikace 39 30087
ostat.pl. silnice 4 29611
Celkem KN 560 2295650
Par. KMD 560 2295650
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. rod.dům 4
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 62
LV 90
spoluvlastník 118

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.01.2017
S-SK GS 1:2880 1838 09.01.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 21.05.2022 21:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.