k.ú.: 640115 - Nová Ves u Dolních Kralovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568694 - Hněvkovice NUTS5 CZ0631568694
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 141 1199490
zahrada 69 77836
travní p. 164 231266
lesní poz les s budovou 1 45
lesní poz 102 423147
vodní pl. tok přirozený 2 10139
vodní pl. zamokřená pl. 3 682
zast. pl. zbořeniště 3 1436
zast. pl. 74 30880
ostat.pl. jiná plocha 13 2459
ostat.pl. manipulační pl. 3 373
ostat.pl. neplodná půda 45 25333
ostat.pl. ostat.komunikace 59 55875
ostat.pl. silnice 1 12750
Celkem KN 680 2071711
Par. KMD 680 2071711
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. rod.dům 12
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 74
LV 122
spoluvlastník 203

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.01.2017
S-SK GS 1:2880 1838 09.01.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 21.05.2022 19:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.