k.ú.: 640140 - Hněvošice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 507105 - Hněvošice NUTS5 CZ0805507105
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 789 4286389
zahrada 306 172116
ovoc. sad 5 12680
travní p. 176 370031
lesní poz 190 837317
vodní pl. nádrž umělá 2 1149
vodní pl. rybník 1 12995
vodní pl. tok přirozený 120 22597
vodní pl. tok umělý 6 680
vodní pl. zamokřená pl. 5 4175
zast. pl. zbořeniště 8 12737
zast. pl. 349 119038
ostat.pl. dobývací prost. 4 5746
ostat.pl. jiná plocha 101 65823
ostat.pl. manipulační pl. 10 5090
ostat.pl. neplodná půda 15 12578
ostat.pl. ostat.komunikace 182 113246
ostat.pl. pohřeb. 2 3440
ostat.pl. silnice 21 87810
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 16878
Celkem KN 2299 6162515
Par. DKM 2299 6162515
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 259
č.p. zem.stav 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 1
Celkem BUD 340
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 466
spoluvlastník 591

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.06.2012
THM-V 1:2000 31.12.1966 25.06.2012 Původní mapový operát pruský katastr 1:2500. THM mapována v systému S-42, fotomechanicky převedena do S-JTSK.
Ost. 1:2500 31.12.1905 31.12.1966 pruský katastr, extr. 1:5000, v r. 1905 1:2000, reambulace v r. 1920-22 1:1000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 17.05.2022 15:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.