k.ú.: 640158 - Hněvotín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 502235 - Hněvotín NUTS5 CZ0712502235
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1294 10038168
chmelnice 23 149335
zahrada 477 229819
ovoc. sad 6 41971
travní p. 16 52891
lesní poz 22 64558
vodní pl. nádrž umělá 3 5533
vodní pl. rybník 2 7413
vodní pl. tok přirozený 30 65753
vodní pl. tok umělý 1 947
zast. pl. zbořeniště 13 3830
zast. pl. 763 267568
ostat.pl. dálnice 1 42598
ostat.pl. jiná plocha 102 131476
ostat.pl. manipulační pl. 79 160656
ostat.pl. neplodná půda 13 18513
ostat.pl. ostat.komunikace 203 265785
ostat.pl. pohřeb. 1 4400
ostat.pl. silnice 38 110469
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 49058
ostat.pl. zeleň 34 16182
Celkem KN 3141 11726923
Par. DKM 3141 11726923
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 559
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 11
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 5
č.e. víceúčel 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 40
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 22
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 3
Celkem BUD 744
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 2
obč.z. byt 7
Celkem JED 13
LV 1019
spoluvlastník 1483

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.11.2004
Ins. A 1:2000 01.01.1941 29.11.2004
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.01.1941


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 24.05.2022 07:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.