k.ú.: 640166 - Hnojice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 502405 - Hnojice NUTS5 CZ0712502405
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7110 - Šternberk
Pověřený obecní úřad 71101 - Šternberk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 844 8762493
zahrada 274 207468
travní p. 30 46890
lesní poz 7 51429
vodní pl. nádrž umělá 2 1771
vodní pl. tok přirozený 34 101490
zast. pl. zbořeniště 23 4420
zast. pl. 306 166827
ostat.pl. jiná plocha 40 32637
ostat.pl. manipulační pl. 33 31247
ostat.pl. neplodná půda 13 8739
ostat.pl. ostat.komunikace 135 169590
ostat.pl. pohřeb. 2 3649
ostat.pl. silnice 24 101963
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 13512
ostat.pl. zeleň 14 35795
Celkem KN 1783 9739920
Par. KMD 1783 9739920
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 149
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 56
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 41
rozestav. 1
Celkem BUD 300
byt.z. byt 20
byt.z. garáž 10
Celkem JED 30
LV 489
spoluvlastník 792

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.05.2015
S-SK ŠD 1:2500 1925 11.05.2015
S-SK ŠS 1:2880 1924 01.01.1925


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 24.05.2022 01:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.