k.ú.: 640182 - Židovice u Hnojnic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566349 - Libčeves NUTS5 CZ0424566349
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 86 1901554
zahrada 21 11921
ovoc. sad 45 839380
travní p. 15 118618
lesní poz ostat.komunikace 1 914
lesní poz 2 18300
vodní pl. nádrž umělá 1 2457
vodní pl. tok přirozený 2 5924
vodní pl. tok umělý 1 122
zast. pl. společný dvůr 3 380
zast. pl. zbořeniště 5 1092
zast. pl. 48 28117
ostat.pl. dráha 8 38364
ostat.pl. jiná plocha 9 4004
ostat.pl. manipulační pl. 15 19871
ostat.pl. neplodná půda 57 96960
ostat.pl. ostat.komunikace 34 58932
ostat.pl. silnice 7 33746
ostat.pl. zeleň 44 37999
Celkem KN 404 3218655
Par. DKM 236 3081526
Par. KMD 168 137129
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 32
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 48
LV 67
spoluvlastník 92

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.03.2016 část k.ú. - intravilán
DKM-KPÚ 1:1000 13.12.2012 část k.ú. - extravilán
S-SK GS 1:2880 1843 31.03.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 18.05.2022 02:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.