k.ú.: 640191 - Hnojník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598160 - Hnojník NUTS5 CZ0802598160
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8121 - Třinec
Pověřený obecní úřad 81211 - Třinec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 1 2843
orná půda 392 2951443
zahrada 524 607067
ovoc. sad 5 46745
travní p. 213 809561
lesní poz 129 954215
vodní pl. nádrž umělá 7 11286
vodní pl. tok přirozený 46 157613
vodní pl. tok umělý 11 11307
vodní pl. zamokřená pl. 12 12274
zast. pl. společný dvůr 1 26
zast. pl. zbořeniště 1 62
zast. pl. 719 208445
ostat.pl. dráha 13 53408
ostat.pl. jiná plocha 95 64590
ostat.pl. manipulační pl. 58 170666
ostat.pl. neplodná půda 75 78486
ostat.pl. ostat.komunikace 169 151786
ostat.pl. pohřeb. 2 5290
ostat.pl. silnice 8 74406
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 16551
ostat.pl. zeleň 16 29902
Celkem KN 2499 6417972
Par. DKM 2499 6417972
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 6
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 12
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 418
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 70
bez čp/če jiná st. 61
bez čp/če obč.vyb 13
bez čp/če prům.obj 12
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 50
bez čp/če zem.used 16
Celkem BUD 714
byt.z. byt 46
byt.z. garáž 4
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 54
LV 726
spoluvlastník 990

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.02.2001 zpřesnění souřadnic bodů PPBP původně určených metodou AAT novým zaměřením metodou GNSS - OBP -26.5.2009
ZMVM 1:2000 28.12.1992 27.02.2001
S-SK ŠS 1:2880 1836 28.12.1992 reprodukce otisku mapy z r. 1872


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 20.05.2022 19:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.