k.ú.: 640239 - Hodějice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593044 - Hodějice NUTS5 CZ0646593044
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6215 - Slavkov u Brna
Pověřený obecní úřad 62151 - Slavkov u Brna

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2196 7399841
zahrada 369 228222
ovoc. sad 11 55524
travní p. 64 31042
lesní poz 4 32081
vodní pl. nádrž přírodní 20 8183
vodní pl. tok přirozený 34 22905
vodní pl. zamokřená pl. 104 15384
zast. pl. společný dvůr 8 4618
zast. pl. zbořeniště 15 2856
zast. pl. 515 180619
ostat.pl. dráha 2 62174
ostat.pl. jiná plocha 85 79951
ostat.pl. manipulační pl. 52 57898
ostat.pl. neplodná půda 113 86379
ostat.pl. ostat.komunikace 291 218983
ostat.pl. pohřeb. 2 2326
ostat.pl. silnice 42 60468
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 16730
ostat.pl. zeleň 16 9895
Celkem KN 3954 8576079
Par. DKM 3954 8576079
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 381
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. výroba 1
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 36
rozestav. 4
Celkem BUD 503
byt.z. byt 4
obč.z. byt 8
Celkem JED 12
LV 859
spoluvlastník 1241

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.03.2002 DKM na většině k.ú. od 4.3.2002, od 29.9.2015 na malé části DKM z KPÚ
ZMVM 1:2000 01.11.1981 04.03.2002 1.11.1981 1:2000, doplnění parcel ZE do DKM
S-SK ŠS 1:2880 1826 01.11.1981 28.02.1824 1:2880, zavedení ZMVM


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 22.05.2022 18:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.