k.ú.: 640247 - Hodějovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 547492 - Pelhřimov NUTS5 CZ0633547492
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 81 1653824
zahrada 125 63610
travní p. 126 533023
lesní poz 105 1262504
vodní pl. nádrž umělá 3 4212
vodní pl. rybník 7 14831
vodní pl. tok přirozený 6 49644
vodní pl. tok umělý 7 2481
vodní pl. zamokřená pl. 1 342
zast. pl. společný dvůr 10 1309
zast. pl. zbořeniště 2 636
zast. pl. 102 23429
ostat.pl. jiná plocha 84 68748
ostat.pl. manipulační pl. 8 9558
ostat.pl. mez, stráň 1 2418
ostat.pl. neplodná půda 43 26079
ostat.pl. ostat.komunikace 114 66351
ostat.pl. silnice 6 33469
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 11308
Celkem KN 836 3827776
Par. KMD 836 3827776
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 11
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 29
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 2
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 94
LV 147
spoluvlastník 227

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.12.2015
KM-D 1:2000 06.12.2000 03.12.2015
S-SK GS 1:2880 1829 06.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 22.05.2022 09:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.