k.ú.: 640255 - Hoděšovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 574848 - Býšť NUTS5 CZ0532574848
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5303 - Holice
Pověřený obecní úřad 53031 - Holice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 111 784439
zahrada 216 219492
ovoc. sad 1 3561
travní p. 224 1341680
lesní poz ostat.komunikace 1 4101
lesní poz 75 5639208
vodní pl. nádrž umělá 2 4630
vodní pl. tok přirozený 9 2073
vodní pl. tok umělý 53 17999
zast. pl. 232 66292
ostat.pl. jiná plocha 27 16542
ostat.pl. manipulační pl. 18 17207
ostat.pl. mez, stráň 3 1173
ostat.pl. neplodná půda 4 935
ostat.pl. ostat.komunikace 107 82274
ostat.pl. silnice 7 53421
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3251
Celkem KN 1091 8258278
Par. KMD 1091 8258278
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 155
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 226
obč.z. byt 3
obč.z. garáž 2
Celkem JED 5
LV 260
spoluvlastník 374

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.04.2015
S-SK GS 1:2880 1840 30.04.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 19.05.2022 01:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.