k.ú.: 640271 - Hodice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587141 - Hodice NUTS5 CZ0632587141
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61053 - Třešť

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 900 5475384
zahrada 340 146581
travní p. 596 1531157
lesní poz les s budovou 1 39
lesní poz 421 4173884
vodní pl. nádrž umělá 3 2039
vodní pl. rybník 23 405471
vodní pl. tok přirozený 54 21699
vodní pl. tok umělý 1 269
zast. pl. zbořeniště 6 1797
zast. pl. 376 146118
ostat.pl. dráha 7 59813
ostat.pl. jiná plocha 224 130321
ostat.pl. manipulační pl. 49 103582
ostat.pl. neplodná půda 98 81512
ostat.pl. ostat.komunikace 127 146843
ostat.pl. silnice 24 90207
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 23532
ostat.pl. zamokřená pl. 1 681
ostat.pl. zeleň 2 3273
Celkem KN 3264 12544202
Par. KMD 3264 12544202
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 119
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 86
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 4
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 5
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 348
byt.z. byt 35
Celkem JED 35
LV 449
spoluvlastník 707

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.07.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.07.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 17.05.2022 00:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.