k.ú.: 640280 - Hodíškov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595624 - Hodíškov NUTS5 CZ0635595624
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 266 2629401
zahrada 123 51923
travní p. 161 401883
lesní poz 102 1680909
vodní pl. nádrž umělá 1 1827
vodní pl. rybník 12 166854
vodní pl. tok umělý 56 19847
zast. pl. společný dvůr 15 1010
zast. pl. zbořeniště 2 580
zast. pl. 126 45735
ostat.pl. jiná plocha 34 15819
ostat.pl. manipulační pl. 18 22290
ostat.pl. neplodná půda 16 13173
ostat.pl. ostat.komunikace 73 36868
ostat.pl. silnice 39 48826
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2140
ostat.pl. zeleň 1 404
Celkem KN 1048 5139489
Par. KMD 1048 5139489
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 48
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 9
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 112
byt.z. byt 2
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 4
LV 125
spoluvlastník 224

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 15.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 28.05.2022 06:49

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.