k.ú.: 640310 - Lipina u Zruče nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534617 - Zbraslavice NUTS5 CZ0205534617
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 52 466006
zahrada 62 106598
travní p. mez, stráň 26 50246
travní p. 46 269325
lesní poz ostat.komunikace 2 7437
lesní poz 45 1270693
vodní pl. rybník 2 3843
vodní pl. tok přirozený 6 5647
zast. pl. zbořeniště 2 91
zast. pl. 52 18857
ostat.pl. jiná plocha 7 663
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 57
ostat.pl. manipulační pl. 3 2410
ostat.pl. neplodná půda 2 574
ostat.pl. ostat.komunikace 45 41068
ostat.pl. silnice 3 21917
ostat.pl. zeleň 1 110
Celkem KN 357 2265542
Par. DKM 243 2201617
Par. KMD 114 63925
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 51
LV 75
spoluvlastník 101

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 17.06.2020 1:1000 26.06.2020 *)
KMD 1:1000 28.08.2017
S-SK GS 1:2880 1838 26.06.2020


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 21.05.2022 21:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.