k.ú.: 640344 - Hodkovice nad Mohelkou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564061 - Hodkovice nad Mohelkou NUTS5 CZ0513564061
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51052 - Hodkovice nad Mohelkou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 313 1742061
zahrada 504 324783
ovoc. sad 6 18573
travní p. 778 2060386
lesní poz 198 1669605
vodní pl. nádrž přírodní 1 311
vodní pl. nádrž umělá 4 2967
vodní pl. rybník 1 8316
vodní pl. tok přirozený 58 49171
vodní pl. tok umělý 14 3462
vodní pl. zamokřená pl. 13 28439
zast. pl. společný dvůr 29 4055
zast. pl. zbořeniště 49 10243
zast. pl. 1077 245340
ostat.pl. dráha 9 57226
ostat.pl. jiná plocha 310 286713
ostat.pl. manipulační pl. 131 360689
ostat.pl. neplodná půda 224 138817
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 2841
ostat.pl. ostat.komunikace 345 242135
ostat.pl. pohřeb. 5 11343
ostat.pl. silnice 95 272586
ostat.pl. skládka 2 2202
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 22 43936
ostat.pl. zeleň 42 27072
Celkem KN 4231 7613272
Par. DKM 4231 7613272
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 7
č.p. byt.dům 60
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 25
č.p. rod.dům 448
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 9
č.e. obč.vyb 2
č.e. rod.rekr 35
č.e. výroba 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 266
bez čp/če jiná st. 117
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 18
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 5
Celkem BUD 1052
byt.z. byt 413
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 38
obč.z. dílna 2
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 456
LV 1478
spoluvlastník 2387

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.12.2007 Od -ověř TO. Nové mapování.
FÚO 1:2000 31.12.1983 07.12.2007 Od 1983 dle KP. FÚO2 Hodkovice (námitky a dokončení 1983).
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1983 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 18.05.2022 22:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.