k.ú.: 640361 - Záskalí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564061 - Hodkovice nad Mohelkou NUTS5 CZ0513564061
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51052 - Hodkovice nad Mohelkou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 30 278677
zahrada 135 130899
travní p. 367 1526450
lesní poz 155 1593215
vodní pl. nádrž přírodní 1 481
vodní pl. nádrž umělá 9 838
vodní pl. tok přirozený 15 4999
vodní pl. zamokřená pl. 2 1475
zast. pl. společný dvůr 2 169
zast. pl. zbořeniště 25 2765
zast. pl. 142 34728
ostat.pl. dráha 1 7322
ostat.pl. jiná plocha 58 86438
ostat.pl. manipulační pl. 4 3906
ostat.pl. neplodná půda 60 48176
ostat.pl. ostat.komunikace 128 98593
ostat.pl. silnice 8 53852
Celkem KN 1142 3872983
Par. DKM 1142 3872983
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 59
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 42
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 137
obč.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 189
spoluvlastník 245

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.11.2005 Od -ověř TO. Nové mapování.
FÚO 1:2000 31.12.1983 29.11.2005 Od 1983 i dle KP. FÚO2 Hodokovice (námitky 1983).
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1983 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 18.05.2022 22:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.