k.ú.: 640395 - Hodonice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594067 - Hodonice NUTS5 CZ0647594067
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 616 5934563
vinice 39 37289
zahrada 400 195125
ovoc. sad 22 545537
travní p. 83 168109
lesní poz les(ne hospodář) 15 97480
lesní poz ostat.komunikace 1 169
lesní poz 81 295637
vodní pl. nádrž umělá 1 804
vodní pl. tok přirozený 13 27556
vodní pl. zamokřená pl. 17 1352
zast. pl. zbořeniště 4 775
zast. pl. 753 271486
ostat.pl. dráha 10 98742
ostat.pl. dálnice 1 220
ostat.pl. jiná plocha 279 207918
ostat.pl. manipulační pl. 52 80053
ostat.pl. neplodná půda 53 78713
ostat.pl. ostat.komunikace 256 405408
ostat.pl. pohřeb. 1 2224
ostat.pl. silnice 37 49440
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1830
ostat.pl. zeleň 62 220481
Celkem KN 2797 8720911
Par. DKM 2797 8720911
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 265
č.p. byt.dům 17
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 9
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 111
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 5
č.e. tech.vyb 2
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 116
bez čp/če jiná st. 74
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 22
bez čp/če zem.stav 40
rozestav. 2
Celkem BUD 733
byt.z. byt 188
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 67
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 259
LV 978
spoluvlastník 1492

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.08.2017
DKM-KPÚ 1:1000 09.12.2016
DKM-KPÚ 25.05.2012 1:1000 25.07.2012 *) část k.ú. při JPÚ v k.ú. Tasovice nad Dyjí
DKM-KPÚ 05.06.2012 1:1000 06.06.2012 *) JPÚ-upřesnění přídělů-extravilán
THM-V 1:2000 01.04.1965 24.08.2017 intravilán a jižní část extravilánu
THM-G 1:2000 01.04.1965 25.07.2012 severní část extravilánu


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 19.05.2022 02:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.