k.ú.: 640417 - Hodonín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hodonín email: kp.hodonin@cuzk.cz
Dobrovolského 1/255, 69501 Hodonín telefon: 518309560 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586021 - Hodonín NUTS5 CZ0645586021
Pracoviště 706 - Hodonín

Obec s rozšířenou působností 6206 - Hodonín
Pověřený obecní úřad 62061 - Hodonín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1991 9789027
vinice 39 10532
zahrada 2261 943492
ovoc. sad 32 54311
travní p. 270 720768
lesní poz les(ne hospodář) 43 59853
lesní poz ostat.komunikace 1 27
lesní poz 699 35781378
vodní pl. nádrž přírodní 5 30133
vodní pl. nádrž umělá 3 26172
vodní pl. rybník 73 2227330
vodní pl. tok přirozený 90 959057
vodní pl. tok umělý 17 92875
vodní pl. zamokřená pl. 52 204440
zast. pl. společný dvůr 101 29759
zast. pl. zbořeniště 119 52859
zast. pl. 7693 2401133
ostat.pl. dráha 57 527469
ostat.pl. jiná plocha 2529 3343212
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 403
ostat.pl. manipulační pl. 921 1607991
ostat.pl. neplodná půda 93 46975
ostat.pl. ost.dopravní pl. 38 12933
ostat.pl. ostat.komunikace 1511 1648244
ostat.pl. pohřeb. 4 51505
ostat.pl. silnice 244 516398
ostat.pl. skládka 5 259121
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 166 941364
ostat.pl. zeleň 713 966942
Celkem KN 19771 63305703
Par. DKM 19771 63305703
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 42
č.p. bydlení 236
č.p. byt.dům 383
č.p. doprava 5
č.p. garáž 29
č.p. jiná st. 70
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 36
č.p. obč.vyb 98
č.p. obč.vyb. 141
č.p. prům.obj 18
č.p. rod.dům 1838
č.p. tech.vyb 13
č.p. ubyt.zař 11
č.p. víceúčel 65
č.p. výroba 34
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 2655
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 9
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 428
bez čp/če jiná st. 452
bez čp/če obchod 7
bez čp/če obč.vyb 130
bez čp/če obč.vyb. 77
bez čp/če prům.obj 148
bez čp/če rod.dům 5
bez čp/če rod.rekr 154
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 141
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 58
bez čp/če zem.stav 90
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 23
vod.dílo hráz pod 7
vod.dílo hráz př. 3
vod.dílo jez 1
vod.dílo odkališ. 1
vod.dílo plav.úč. 1
s roz.jed 2
Celkem BUD 7450
byt.z. byt 8067
byt.z. dílna 8
byt.z. garáž 11
byt.z. j.nebyt 93
byt.z. rozest. 9
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 192
obč.z. dílna 11
obč.z. j.nebyt 19
obč.z. rozest. 47
Celkem JED 8458
LV 14033
spoluvlastník 26813

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.05.2015
DKM-KPÚ 20.09.2011 1:1000 20.09.2011 *)
THM-V 1:2000 01.01.1969 25.05.2015 1:2000 - extravilán
Ins. A 1:1000 04.09.1931 25.05.2015 04.09.1931 1:1000 - intravilán
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.01.1969


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hodonín.

vypočteno: 18.05.2022 02:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.