k.ú.: 640611 - Hodov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590622 - Hodov NUTS5 CZ0634590622
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2730 6049777
zahrada 129 59971
ovoc. sad 1 3964
travní p. 448 639974
lesní poz 714 2885190
vodní pl. nádrž umělá 4 7718
vodní pl. rybník 21 28482
vodní pl. tok přirozený 2 565
vodní pl. tok umělý 55 6638
zast. pl. společný dvůr 1 101
zast. pl. zbořeniště 9 1388
zast. pl. 199 100340
ostat.pl. dráha 12 71596
ostat.pl. jiná plocha 527 200254
ostat.pl. manipulační pl. 5 2440
ostat.pl. neplodná půda 123 37624
ostat.pl. ostat.komunikace 187 89173
ostat.pl. silnice 84 30103
ostat.pl. zeleň 1 101
Celkem KN 5252 10215399
Par. KMD 5252 10215399
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 93
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 24
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 42
rozestav. 1
Celkem BUD 178
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 257
spoluvlastník 332

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.04.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 27.04.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 27.05.2022 21:13

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.