k.ú.: 640638 - Hojanovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 547883 - Hojanovice NUTS5 CZ0633547883
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6103 - Humpolec
Pověřený obecní úřad 61031 - Humpolec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 547 1535372
zahrada 91 66872
ovoc. sad 2 3262
travní p. 225 338287
lesní poz 193 618433
vodní pl. nádrž umělá 3 127181
vodní pl. rybník 1 6634
vodní pl. tok přirozený 2 16414
vodní pl. zamokřená pl. 3 1031
zast. pl. společný dvůr 6 1013
zast. pl. zbořeniště 2 216
zast. pl. 88 29313
ostat.pl. jiná plocha 55 30145
ostat.pl. manipulační pl. 16 18854
ostat.pl. neplodná půda 86 32824
ostat.pl. ostat.komunikace 76 32742
ostat.pl. silnice 20 36882
Celkem KN 1416 2895475
Par. KMD 1416 2895475
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 51
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 4
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 87
LV 109
spoluvlastník 143

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.07.2014
S-SK GS 1:2880 1838 22.07.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 23.05.2022 22:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.