k.ú.: 640654 - Hoješín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572225 - Seč NUTS5 CZ0531572225
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53046 - Třemošnice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 420 1443348
zahrada 213 120648
ovoc. sad 1 8739
travní p. 351 314333
lesní poz les s budovou 21 1098
lesní poz 52 502341
vodní pl. nádrž umělá 39 459982
vodní pl. tok přirozený 2 1487
zast. pl. 478 69472
ostat.pl. jiná plocha 108 28332
ostat.pl. manipulační pl. 15 8166
ostat.pl. neplodná půda 18 53593
ostat.pl. ostat.komunikace 224 96799
ostat.pl. pohřeb. 1 992
ostat.pl. silnice 73 40945
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 85 39622
ostat.pl. zeleň 16 9544
Celkem KN 2117 3199441
Par. KMD 2117 3199441
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 59
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 334
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 492
LV 571
spoluvlastník 884

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2011
S-SK GS 1:2880 1838 30.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.05.2022 08:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.