k.ú.: 640697 - Hojkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587150 - Hojkov NUTS5 CZ0632587150
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 100 1649970
zahrada 124 92864
ovoc. sad 3 3577
travní p. 253 1780341
lesní poz les s budovou 2 87
lesní poz 175 2258338
vodní pl. nádrž umělá 3 16837
vodní pl. rybník 3 12452
vodní pl. tok umělý 10 10052
vodní pl. zamokřená pl. 2 3142
zast. pl. společný dvůr 3 352
zast. pl. zbořeniště 2 280
zast. pl. 135 47599
ostat.pl. jiná plocha 50 44373
ostat.pl. manipulační pl. 16 26831
ostat.pl. neplodná půda 286 293029
ostat.pl. ostat.komunikace 83 150830
ostat.pl. silnice 11 41500
ostat.pl. zeleň 2 780
Celkem KN 1263 6433234
Par. DKM 1263 6433234
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 79
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 4
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 134
LV 174
spoluvlastník 224

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.06.2009 Intravilán
DKM-KPÚ 12.04.2006 1:1000 12.04.2006 *) Extravilán
S-SK GS 1:2880 1835 15.06.2009 Intravilán


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 23.05.2022 11:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.