k.ú.: 640719 - Hojovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 561096 - Hojovice NUTS5 CZ0633561096
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61101 - Kamenice nad Lipou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 429 2676976
zahrada 159 82917
travní p. 210 457779
lesní poz 148 2281379
vodní pl. rybník 7 21333
vodní pl. tok přirozený 18 11898
vodní pl. tok umělý 34 9793
zast. pl. společný dvůr 5 505
zast. pl. zbořeniště 6 1335
zast. pl. 115 41262
ostat.pl. jiná plocha 83 48137
ostat.pl. manipulační pl. 11 11025
ostat.pl. neplodná půda 6 2656
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 64
ostat.pl. ostat.komunikace 94 85722
ostat.pl. pohřeb. 1 1011
ostat.pl. silnice 34 30149
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8411
Celkem KN 1364 5772352
Par. KMD 1364 5772352
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 57
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 16
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 1
č.e. víceúčel 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 112
LV 165
spoluvlastník 235

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.08.2012
S-SK GS 1:2880 1829 16.08.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 27.05.2022 21:19

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.