k.ú.: 640735 - Holany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561584 - Holany NUTS5 CZ0511561584
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 125 4940479
zahrada 197 96833
ovoc. sad 1 3432
travní p. 335 2730245
lesní poz les s budovou 31 1676
lesní poz ostat.komunikace 18 14324
lesní poz 211 5420014
vodní pl. nádrž umělá 8 12025
vodní pl. rybník 11 1211337
vodní pl. tok přirozený 27 72305
vodní pl. tok umělý 3 2260
vodní pl. zamokřená pl. 13 55849
zast. pl. společný dvůr 14 2653
zast. pl. zbořeniště 18 12048
zast. pl. 432 111317
ostat.pl. dráha 1 51678
ostat.pl. jiná plocha 230 95104
ostat.pl. manipulační pl. 46 54847
ostat.pl. neplodná půda 245 564707
ostat.pl. ostat.komunikace 179 338615
ostat.pl. pohřeb. 4 7722
ostat.pl. silnice 12 130614
ostat.pl. skládka 3 30962
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 14508
ostat.pl. zeleň 6 2438
Celkem KN 2183 15977992
Par. DKM 2183 15977992
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 96
č.p. byt.dům 8
č.p. garáž 5
č.p. jiná st. 6
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 50
č.p. rod.rekr 6
č.p. zem.stav 4
č.p. zem.used 7
č.e. jiná st. 35
č.e. rod.rekr 132
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 27
Celkem BUD 453
byt.z. byt 36
obč.z. byt 2
Celkem JED 38
LV 519
spoluvlastník 756

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.06.2017
DKM-KPÚ 1:1000 12.06.2017
FÚO 1:2000 31.12.1977 23.06.2017 Od 1977 dle KP. FÚO2 Doksy A část.
THM-G 1:2000 31.12.1967 23.06.2017 Od 1967 dle KP. Fotogramm. S-42.
S-SK GS 1:2880 1967 31.12.1977 Od -dle KP. Na části mimo fotogramm. S-42. Do S-JTSK transf. 1975.
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1967 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 20.05.2022 03:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.