k.ú.: 640778 - Holasice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583031 - Holasice NUTS5 CZ0643583031
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6221 - Židlochovice
Pověřený obecní úřad 62211 - Židlochovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1398 2596890
vinice 1 262
zahrada 377 153735
travní p. 25 18663
lesní poz 357 204084
vodní pl. nádrž přírodní 2 1167
vodní pl. nádrž umělá 4 2290
vodní pl. tok přirozený 7 29072
zast. pl. společný dvůr 1 486
zast. pl. zbořeniště 1 33
zast. pl. 621 132457
ostat.pl. dráha 1 80660
ostat.pl. jiná plocha 196 54269
ostat.pl. manipulační pl. 87 46745
ostat.pl. neplodná půda 139 33178
ostat.pl. ostat.komunikace 352 83743
ostat.pl. silnice 53 50343
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 44944
ostat.pl. zeleň 6 2165
Celkem KN 3642 3535186
Par. DKM 3642 3535186
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 159
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 290
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 43
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 4
Celkem BUD 607
byt.z. byt 10
obč.z. byt 3
Celkem JED 13
LV 728
spoluvlastník 1011

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.12.2011
THM-V 1:2000 01.10.1971 01.12.2011
S-SK ŠS 1:2880 1825 30.09.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 17.05.2022 02:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.