k.ú.: 640786 - Holasovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 507113 - Holasovice NUTS5 CZ0805507113
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 394 4492306
zahrada 250 139555
travní p. 116 668469
vodní pl. nádrž umělá 1 10556
vodní pl. tok přirozený 39 156822
vodní pl. zamokřená pl. 1 1708
zast. pl. 288 110210
ostat.pl. dráha 4 70342
ostat.pl. jiná plocha 68 29592
ostat.pl. manipulační pl. 31 57683
ostat.pl. neplodná půda 65 79995
ostat.pl. ostat.komunikace 169 225343
ostat.pl. silnice 5 38220
ostat.pl. skládka 1 120680
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 17612
ostat.pl. zeleň 3 8513
Celkem KN 1438 6227606
Par. DKM 1438 6227606
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 208
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 283
byt.z. byt 10
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 7
Celkem JED 19
LV 407
spoluvlastník 626

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 19.12.2016
DKM 1:1000 08.06.2007
ZMVM 1:2000 01.01.1994 08.06.2007
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.01.1994


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 17.05.2022 15:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.