k.ú.: 640808 - Loděnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 507113 - Holasovice NUTS5 CZ0805507113
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 207 3930250
zahrada 154 107058
travní p. 77 318670
lesní poz 16 13081
vodní pl. nádrž přírodní 1 2610
vodní pl. nádrž umělá 4 12240
vodní pl. tok přirozený 3 3964
vodní pl. zamokřená pl. 1 18122
zast. pl. 191 90145
ostat.pl. jiná plocha 49 60353
ostat.pl. manipulační pl. 5 55228
ostat.pl. neplodná půda 10 2545
ostat.pl. ostat.komunikace 108 109292
ostat.pl. silnice 23 28986
ostat.pl. skládka 2 8386
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 809
ostat.pl. zeleň 7 4507
Celkem KN 859 4766246
Par. DKM 859 4766246
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 127
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 23
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 190
byt.z. byt 15
byt.z. garáž 3
obč.z. byt 6
obč.z. garáž 3
Celkem JED 27
LV 231
spoluvlastník 377

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 19.12.2016
DKM 1:1000 13.04.2007
ZMVM 1:2000 01.01.1994 13.04.2007
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.01.1994


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 20.05.2022 20:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.