k.ú.: 640816 - Neplachovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 553158 - Neplachovice NUTS5 CZ0805553158
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 487 4478213
zahrada 390 257224
travní p. 102 182550
lesní poz 83 79814
vodní pl. nádrž umělá 3 10740
vodní pl. tok přirozený 80 50869
vodní pl. zamokřená pl. 24 21948
zast. pl. zbořeniště 1 168
zast. pl. 433 141565
ostat.pl. jiná plocha 153 127684
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 76
ostat.pl. manipulační pl. 15 20484
ostat.pl. neplodná půda 28 13077
ostat.pl. ostat.komunikace 133 165369
ostat.pl. pohřeb. 4 5186
ostat.pl. silnice 21 99077
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 41589
ostat.pl. zeleň 20 38533
Celkem KN 1984 5734166
Par. DKM 1984 5734166
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 17
č.p. rod.dům 270
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 52
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 34
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 419
byt.z. byt 2
byt.z. garáž 1
Celkem JED 3
LV 478
spoluvlastník 613

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 06.10.2015 1:1000 13.10.2015 *)
DKM 1:1000 05.11.2008
ZMVM 1:2000 01.01.1994 05.11.2008
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.01.1994


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 24.05.2022 07:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.